Montáž klimatizácie

Montáž klimatizácie
V nasledujúcich pár riadkoch sa dozviete postup montáže klimatizácie od jej úplného začiatku, až po finálne odovzdanie hotového diela spokojnému zákazníkovi vyškolenými pracovníkmi našej firmy.

Obsah článku

Začína to obhliadkou na mieste montáže

Obhliadka miesta montáže priamo u zákazníka je prvou fázou montáže. Ideálne je, ak obhliadku robí práve pracovník, ktorý následne bude samotnú montáž aj vykonávať. Ušetrí to následne nejaký čas na začiatku montáže, kedy zákazník opätovne vysvetľuje, aká je jeho predstava o umiestnení jednotky.

Pri obhliadke už väčšinou zákazník má svoju predstavu, kde by chcel jednotku umiestniť. Toto sa nie vždy zhoduje s reálnymi možnosťami jej umiestnenia. Zákazník väčšinou nezoberie do úvahy, že z klimatizácie musí byť vyvedené kondenzačné potrubie a rovnako tak musí byť klimatizácia aj niekde napojená do elektrickej siete.

Preto je obhliadka pred samotnou montážou veľmi dôležitá a šetrí následne čas pri samotnej montáži. Naša rada v tomto znie, že ak narazíte na firmu, ktorá Vám urobí obhliadku cez telefón, riskujete neskoršie nedorozumenia a problémy pri samotnej montáži.

Treba niečo pred montážou pripraviť?

Všetko záleží na dohode pri obhliadke, zväčša ale montáž klimatizácie nevyžaduje od zákazníka žiadnu väčšiu súčinnosť. Je určite dobré poodkladať nábytok, alebo zariadenie v mieste montáže vnútornej jednotky, aby pri montáži nedopatrením nedošlo napr. k zhodeniu obrazu zo steny, ktorý je umiestnený pod klimatizáciou a podobne.

Pri niektorých montážach je potrebná aj súčinnosť susedov. Hlavne pri klimatizácii v rodinnom dome, kedy obvodová stena susedí s hranicou pozemku a teda vonkajšia jednotka klimatizácie musí byť montovaná zo strany susedného pozemku. Vtedy je dobré ešte pred montážou na to suseda upovedomiť, aby vpustil montérov na svoj pozemok a mohli tak vykonať montáž klimatizácie.

Video: ukážka priebehu montáže našou spoločnosťou

Montážna firma dorazila, čo sa bude diať?

Po príchode montážnej firmy je všetok materiál, potrebné nástroje a samotná klimatizácia vynesená do bytu alebo domu. Pracovník si presne zameria polohu, kde bude nainštalovaná vnútorná jednotka a následne určí umiestnenie prievrtu, čiže montážnej diery, ktorá prepojí vnútornú a vonkajšiu jednotku medeným izolovaným potrubím a komunikačným káblom. Podľa potreby je touto dieru vedený aj napájací kábel a potrubie pre odvedenie kondenzu z vnútornej jednotky do exteriéru.

Trasovanie kondenzačného potrubia býva zväčša limitujúci faktor pre umiestnenie klimatizácie. Toto potrubie musí byť po celej jeho trase spádované tak, aby voda mohla voľne vytekať do exteriéru. Sifóny po trease potrubia nie sú povolené. Hrozí totižto, že ak trasa nie je správne spádovaná, môže sa potrubie časom upchať a spôsobí to, že z vnútornej jednotky začne vytekať počas chladenia voda!

Vŕtanie montážneho otvoru

Po zameraní otvoru príde na rad samotné vŕtanie. V závislosti od vŕtaného materiálu je to činnosť hlučná a prašná. Najhoršia varianta je vŕtanie otvoru do betónového panelu, alebo iného hrubšieho betónového bloku. Na takéto vŕtanie používame veľkú príklepovú vŕtačku SDS-max a vrták s priemerom 52mm. Je to dostatočná veľkosť pre pripojenie vonkajšej jednotky a jednej vnútornej. Pre multi-split klimatizácie je nutné vyvŕtať viac dier, alebo jednu väčšiu. Všetko záleží od umiestnenia vnútorných jednotiek. Pri tomto spôsobe vŕtania nie je možné ani pri maximálnom úsilí pri vŕtaní povysávať všetok materiál, ktorý vŕtačka odvŕta, preto sa v okolí prác vždy trochu napráši.

Oveľa lepšia situácia je v prípade, že je obvodová stena z pórobetónového materiálu alebo modernej dierovanej tehly. V tomto prípade je otvor vŕtaný jadrovou vysokootáčkovou vŕtačkou, ktorá otvor vŕta, resp. reže bez príklepu. Je to menej hlučný a menej prašný spôsob vŕtania. Pri tomto spôsobe sa nám väčšinou darí pri vŕtaní vysavačom zachytiť takmer všetok prach.

Uchytenie vnútornej jednotky

Vnútorná jednotka sa na stenu uchytáva pomocou pozinkovanej konzoly, ktorá je súčasťou jednotky. Následne sa klimatizácia na túto konzolu zavesí. Pracovník jednotku odkloní v spodnej časti od steny, aby mal prístup pre pripojenie medeného potrubia. Na potrubí sa pomocou nástroja na to určeného vytvorí pertlový spoj, ktorý je bez akéhokoľvek tesnenia schopný pripojiť 2 medené potrubia bez toho, aby aj pri tlakoch do 40 barov cez neho neunikalo žiadne chladivo (ak sa samozrejme tento spoj vyrobí správne). Pri správne vyrobenom pertlovom spoji vydrží chladivo v chladiacom okruhu teoreticky aj nekonečne dlhý čas. Prakticky ale neexistuje dokonalý pertlový spoj, preto je akceptovateľné, ak chladivo vydrží minimálne 10 rokov.

K vnútornej jednotke sa ešte pripojí komunikačný kábel, ktorý prepája vonkajšiu časť klimatizácie. Rovnako tak aj kondenzačné potrubie, ktoré odvádza vzniknutý kondenz počas chladnia.

Uchytenie vonkajšej jednotky

Vonkajšia jednotka sa podľa podmienok kotví buď do obvodovej steny, alebo je voľne položená na zemi, alebo inej spevnenej podložke. Ešte pred tým ale pracovník upevní na klimatizáciu gumené silentbloky, aby klimatizácia nerezonovala a nerušila tak svoje okolie.

Pri montáži na obvodovú stenu domu alebo bytovky sa používa konzola v tvare "L", ktorá sa najsôr uchytí do steny a následne sa na ňu primontuje vonkajšia jednotka. Medzi klimatizáciou a konzolou musia byť vždy namontované gumené silentbloky, ktoré tlmia vybrácie. V opačnom prípade sa môžu tieto vybrácie prenášať do konštrukcie obvodovej steny!

Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky

Keď už je vonkajšia a vnútorná jednotka na svojom mieste, potrubie a káble na vnútornej jednotke sú nainštalované, prichádza na rad rovnaký krok aj pre vonkajšiu jednotku. Medené potrubie sa skráti na potrebnú dĺžku a na jeho konci sa vytvoria pertlové spoje. Pertlový spoj zabezpečí tesné prepojenie chladivového okruhu medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou klimatizácie.

Následne sa pripojí komunikačný kábel a rovnako tak aj napájací kábel. Tento je vedený od vonkajšej jednotky smerom k bodu napájania elektrickým prúdom. Zväčša je klimatizácia pripojená z najbližej zásuvky v interiéri, preto je aj tento kábel vedený buď cez montážnu dieru späť do interiéru, alebo cez samotnú dieru tak, ako to vyhovuje samotnému zákazníkovi.

Ak sú obe jednotky prepojené, či už elektricky ako aj medeným potrubím, je montážna diera následne vyplnená montážnou penou tak, aby pomedzi potrubie a priestor diery nemohlo prefukovať.

Blíži sa záver a najdôležitejší krok

Prichádza na rad najdôležitejšia časť montáže a tou je vákuovanie okruhu. Vákuovanie sa vykonáva s pomocou vývevy a meracieho zariadenia, ktoré je schopné odmerať absolútny tlak v potrubí s rozlíšením 0.1Pa! Výveva odsaje v nainštalovanom potrubí všetok vzduch, vytvorí v ňom podtlak takmer -1Bar. Toto spôsobí, že z potrubia sú odsaté všetky neskondenzovateľné plyny, najmä vzduch a vzdušná vlhkosť.

Rovnako tak pri nízkom tlaku sa odparovacia teplota vody dostáva na hranicu mínus niekoľko desiatok stupňov. Preto, ak by sa náhodou nejaká voda v okruhu nachádzala, tak táto je okamžite odparená a odsatá vývevou von, do okolitého prostredia.

Vákuovanie okruhu trvá podľa podmienok približne 15 minút. Je to závislé hlavne od dĺžky potrubia, ktoré bolo nainštalované. Po tomto kroku sa výveva vypne a meracie zariadenie sleduje, či v okruhu nestúpa tlak, čo by mohlo signalizovať netesnosť pertlových spojov. Ak je všetko vporiadku, výveva a meracie zariadenie sa odpojí a do okruhu sa pustí chladivo, ktoré je predplnené vo vonkajšej jednotke.

Záver

Pustením chladiva do okruhu sa montáž ako taká končí. Nasleduje finálne poupratovanie a povysávanie priestoru montáže našou firmou a zaškolenie obsluhy.

Celá montáž trvá podľa podmienok 2-3 hodiny. V ojedinelých prípadoch aj viac, ak je napr. ťažko dostupné miesto pre vonkajšiu jednotku, alebo sa montuje dlhšia trasa medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou.

Toto je náš zaužívaný postup montáže klimatizácie. Vždy sa snažíme, aby po nás ostalo čisto a zákazník bol maximálne spokojný. Ak máte akékoľvek otázky, či už ohľadom montáže samotnej alebo potrebujete pomôcť s výberom klimatizácie, neváhajte nás kontaktovať.


Autor: Martin Jenis Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie tohoto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona