Certifikáty a oprávnenia

Oprávnenie na nakladanie s chladivami od szchkt.org
Certikát oprávňujúci nás nakladať s chladivami.

Oznámenie o pohybe chladív
Oznámenie o pohybe použitých chladív za rok 2021

Spájkovací preukaz
Spájkovací preukaz oprávňujúci nás spájkovať tvrdou spájkou

Vyhláška 508/2009
Vyhláška 508/2009 §22

Aktualizácia vyhlášky 508/2009
Aktualizácia vyhlášky 508/2009