Tepelné čerpadlá fujitsu

Fujitsu tepelné čerpadlá

Fujitsu je Japonský výrobca s dlhoročnou tradíciou v oblasti chladenia a vykurovania. Tepelné čerpadlá Fujitsu obsahujú reguláciu od Nemeckej spoločnosti Siemens. V tepelných čerpadlách je použitý vysokoúčinný patentovaný koaxiálny výmenník vnútornej hydraulickej jednotky. Všetky tepelné čerpadlá Fujitsu sú podporované v projekte Zelená domácnostiam

Fujitsu Waterstage Komfort R32
Tepelné čerpadlá série Komfort obsahujú ekologické chladivo R32. Sú schopné bez pomoci elektrického dohrevu ohriať vodu na 55°C. Dostupné vo výkonoch od 5W do 10kW. Sú ideálne do moderných novostavieb, ale aj do staršieho vykurovacieho systému v rodinnom dome po rekonštrukcii.
Fujitsu Waterstage Komfort R32 s TUV
Tepelné čerpadlá série Komfort obsahujú ekologické chladivo R32. Súčasťou je 190l zásobník na teplú vodu. Sú schopné bez pomoci elektrického dohrevu ohriať vodu na 55°C. Dostupné vo výkonoch od 5W do 10kW. Sú ideálne do moderných novostavieb, ale aj do staršieho vykurovacieho systému v rodinnom dome po rekonštrukcii.
Fujitsu Waterstage High Power
Tepelné čerpadlá série High Power sú dostupné vo výkonových variantách od 11kW do 16kW a to v jedno, alebo 3-fázovom prevedení. Sú schopné bez pomoci elektrického dohrevu ohriať vodu až na 60°C, čo ich predurčuje k tomu, že je možné ich použiť aj v starší stavbách, kde sú vo vykurovacom systéme použité radiatory.
Fujitsu Waterstage High Power s TUV
Tepelné čerpadlá série High Power sú dostupné vo výkonových variantách od 11kW do 16kW a to v jedno, alebo 3-fázovom prevedení. Súčasťou je 190l zásobník na teplú vodu. Sú schopné bez pomoci elektrického dohrevu ohriať vodu až na 60°C, čo ich predurčuje k tomu, že je možné ich použiť aj v starší stavbách, kde sú vo vykurovacom systéme použité radiatory.

Čo je to tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré dokáže prečerpať energiu z jedného prostredia do druhého. Najjednoduchší príklad tepelného čerpadla je obyčajná chladnička, ktorú má kažý z nás doma. Tepelná energia je prečerpavaná z vnútra chladničky do priestoru kuchyne, čím sa vnútro chladničky ochladzuje. Tepelné čerpadlá na kúrenie pracujú podobne. Teplo odoberané z vonkajšieho prostredia je prečerpávané do interiéru, kde je použité na vykurovanie, alebo ohrev teplej vody.

Video: Tepelné čerpadlá Fujitsu Waterstage

V zásade poznáme 3 základné druhy tepelného čerpadla: Vzduch/voda, zem/voda a voda/voda. Prvé slovo určuje, z akého prostredia je energia odčerpávaná a druhe naopak, do akého prostredia je energia prečerpávaná. Čiže pre tepelné čerpadlá vzduch/voda platí, že energia je odčerpávaná vonkajšiemu vzduchu a prečerpávaná do vody, ktorá koluje v podlahovom kúrení, alebo radiatoroch. Tepelné čerpadlá zem/voda zase používajú na primárnej strane teplo zo zeme v podobe potrubia, ktoré je zakopané pod povrchom vonkajšieho terénu. Tepelné čerpadlá voda/voda využívajú geotermálne teplo podzemnej vody a teda sú na jeho prevádzku potrebné studne. Opomínaným typom tepelného čerpadla je taktiež tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, čo je vo väčsine prípadov klasická klimatizácia.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda

Tepelné čerpadlá vzduch/voda prečerpávajú energiu z vonkajšieho prostredia. Preto sa tento typ tepelného čerpadla skladá z 2och častí. Vonkajšej jednotky a hydroboxu, tieto sú medzi sebou prepojené medeným izolovaným potrubím v ktorom prúdi chladivo. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla väčšinou pripomína vonkajšiu jednotku klimatizácie. Jej úlohou je nasávať vonkajší vzduch, ktorý obteká cez výmenník a odoberá z neho energiu, čiže ho ochladzuje. Hydrobox je umiestnený vo vnútornej časti budovy a slúži na odovzdanie tepelnej energie do vykurovacieho média, čo je zväčša voda. Táto je následne distribuovaná do podlahového kúrenia, radiatorov, alebo výmenníka teplej vody.

Tepelné čerpadlo v dome
Tepelné čerpadlo vzduch/voda je najrozšírenejší typ tepelného čerpadla, nakoľko pri jeho inštalácii nie sú nutné tak značné zásahy do okolitého terénu, ako pri tepelnom čerpadle zem/voda, alebo voda/voda. Naproti tomu ale pri tepelnom čerpadle vzduch/voda musíme počítať s nižším COP, ako pri ostatných typoch. Tento rozdiel avšak nie je taký značný pre oblasti, ako sú Levice a okolie, nakoľko Levice patria do miernejšieho teplotného pásma. Preto sa dá povedať, že teplené čerpadlo inštalované v meste Levice je prevádzkovo efektívnejšie, ako napr. tepelné čerpadlo inštalované v meste Poprad, nakoľko celoročný priemer vonkajších teplôt vzduchu, ktoré tepelné čerpadlo nasáva sú pre Levice vyššie a to zvyšuje aj COP tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlá a ekológia

Ekologická stránka tepelných čerpadiel spočíva v tom, že tepelné čerpadlá využívajú energiu okolitého prostredia na kúrenie vnútorných priestorov. Na to, aby mohli túto energiu využiť je potrebné im dodať elektrickú energiu na pohon kompresora a obehových čerpadiel. To, aký je pomer dodanej elektrickej energie a energie, ktorú tepelné čerpadlo prečerpá určuje parameter COP. Čiže ak je pri tepelnom čerpadle udávané COP 4, znamená to, že na 4kW prečerpaného tepla potrebuje tepelné čerpadlo 1kW elektrickej energie. Tepelné čerpadlo je na vykurovanie v tomto pŕípade 4x výhodnejšie a ekologickejšie ako kúrenie elektrickým kotlom.